Menu top image

Välkommen till en värld av möjligheter.

Om Oss

Vår tro är att varje människa inom sej har en onyttjad potential. Vi vill och kan hjälpa andra människor, och företag, att utvecklas till det dom verkligen vill vara.

I företaget finns erfarenhet från entreprenörs- och ledarskap, lång erfarenhet av styrelsearbete, strategi- och affärsutveckling samt personal- och marknadsföringsfrågor m.m.

Vi har genom åren också arbetat, och arbetar, med styrelse- och valberedningsuppdrag i olika former. Arbetar även med styrelseutbildning och föreläsningar.

Behöver du komma igång med styrelsearbetet, är vi behjälpliga med rekrytering av styrelseledamöter samt styrelseimplementering.

Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är viktigt för företagets utveckling, och konkurrenskraften ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer.

Astrid är utbildad coach och arbetar med coaching enligt ICF (International Coach Federation) länk: www.icfsverige.se samt har varit mentor till många entreprenörer genom åren.

Ser fram emot att höra vad vi kan göra för just dig och ditt företag!

Välkommen till vår värld av möjligheter!

Contact image

Astrid Brissman

E-mail:   astrid@brissmankonsult.se
Tel. :   +46 (0) 70 619 04 55
Facebook
Linkedin

Kjell Brissman

E-mail:   kjell@brissmankonsult.se
Tel. :   +46 (0) 70 569 08 66
Facebook
Linkedin